חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף מטרתם להסדיר את עניין חלוקת רכושם של בני זוג בעת הגירושים. העיקרון שמאחוריהם קובע כי כשלבני הזוג אורח חיים משותף ותקין והתנהגותם במהלך התקופה שבה הם יחדיו מונעת מהמאמץ הכלכלי המשותף של שניהם, חזקה על כל נכסיהם ורכושם שנצברו במהלך פרק חייהם המשותפים להיות בבעלות משותפת של שני בני הזוג. כלומר, לכל אחד מהם עומדת הזכאות ל-50% מסך כלל הרכוש והנכסים שנצברו. במקרים מסוימים, על אף, שלכאורה, התנאים לכך מתקיימים, החזקה לכשעצמה עשויה שלא להתקיים, במקרים בהם ניתן להוכיח כי הצדדים לא התכוונו, מראש, לחלוק ברכוש מסוים או בכלל הרכוש והנכסים. הדרך הבטוחה ביותר לעשות זאת כיום, הינה עריכת הסכם ממון טרום נישואים.

 

מהו הסכם ממון שלפני נישואים?

כשהכל בסדר ביניהם ובני הזוג אוהבים האחד את השני/יה, במרבית המקרים, העתיד נראה להם ורוד ואופטימי, הם מרחפים מעל הקרקע כשהם בטוחים שיצליחו להתגבר על כל מכשול שייקרה בדרכם, ואם הם לא יצליחו להתמודד עם המכשולים – הם ייפרדו באהבה ובידידות, ממש כמו אלו שהם חשים כרגע. בתור עלילה לסרט רומנטי ודביק זה נשמע מעולה, אבל, עובדתית, בשנים האחרונות, הפכה בישראל החתימה על הסכם ממון טרום הנישואים לעניין נפוץ, שבמקומות ובמקרים מסוימים נחשב ממש לחלק בלתי נפרד מההכנות לחתונה. את הסיבות לכך ניתן לייחס הן למודעות הגוברת לסטטיסטיקת הגירושים העגומה (שהולכת וגדלה בכל שנה) והן לעליה בגיל הנישואים הממוצע, בין אם המדובר בנישואים ראשונים שאליהם מגיעים בני הזוג כיום כאשר ברשותם קריירה, נכסים ורכוש, ובין אם המדובר בפרק ב’ (ג’, ד’ וכד’) שגם אליהם מגיעים בני הזוג עם חסכונות, דירה, רכב וכן הלאה.

 

מטרותיו של הסכם הממון

לעריכת הסכם הממון שלפני החתונה ישנן שתי מטרות עיקריות:

המטרה הראשונה והטריוויאלית יותר הינה לחסוך מבני הזוג את המלחמות וההליכים המשפטיים (שהם לא רק יקרים, אלא אף מתישים נפשית) למקרה, שבעתיד, הנישואים לא יצליחו והם יחליטו לפרק את מסגרת השותפות הזוגית / המשפחתית שלהם. הסכם ממון כגון זה עשוי להבטיח להם כי בזכותו, הם יוכלו להסדיר את ענייני רכושם ונכסיהם בחלוקה עניינית והוגנת. הרצון לשמור על הגינות עניינית גם בעת שהנישואים מתפרקים והליכי הגירושים נמצאים בעיצומם הינו מטרה מבורכת ששני הצדדים אמורים להיות מעוניינים בקיומו.

המטרה השנייה בעריכת הסכם ממון לפני נישואים מתגלה, במקרים מסוימים, בהם אחד מהצדדים מגיע לחבילה המשותפת כשהוא אמיד יותר מהצד השני, והוא מעוניין להבטיח, כי במקרה של קרות גירושים, ההון האישי שלו יישאר ברשותו והוא לא ייאלץ לחלוק בו, במקרה שהדברים יתדרדרו ויגיעו לכלל פרידה. מטרה זו מתקיימת גם בנישואים פרק ב’, שבו, בד”כ, שני הצדדים מגיעים עם הרכוש והנכסים, ומעוניינים להגן עליהם, בין אם עבור עצמם ובין אם עבור ילדיהם מנישואיהם הקודמים.

 

מה צריך להיות בהסכם ממון?

הסכם ממון מאוזן וטוב חייב להתייחס לכל אחד ואחד מפריטי נכסי בני הזוג ורכושם, כמו גם התייחסות לאופן המדויק שבו בני הזוג מבקשים לחלקם (או שלא לחלקם) בעת פרידה.

על אף שהמדובר בהסכם אינדיווידואלי שמשתנה בהתאם לבני הזוג (ולכן, יש צורך בעורך דין המתמחה בתחום זה לצורך עריכתו), צריכה להיות בהסכם כזה התייחסות לנושאים הבאים:

הבעלות על הנכסים – סעיפים אלו צריכים להתייחס לבעלות על הנכסים שאיתם הגיעו כל אחד מבני הזוג לנישואים, לנכסים שהגיעו כירושה / מתנה לאחד מבני הזוג או לשניהם במהלך הנישואים וגם, כמובן, לנכסים הנצברים לאורך הנישואים.

חשבונות והוצאות – סעיפים אלו יתייחסו לשימוש ולבעלות על חשבונות הבנק הפרטיים, לחשבון הבנק המשותף שמטרתו הינה הוצאות הבית, לתשלום ההוצאות של משק הבית המשותף ולחלוקת תשלום הוצאות אפשריות אחרות (משותפות או פרטניות של כל אחד מבני הזוג, למשל, ביטוחי הרכב).

התייחסות לילדים של כל אחד מבני הזוג בנפרד ולילדיהם המשותפים – את החלק הנוגע לילדים המשותפים ניתן, כמובן, להוסיף רק לאחר שישנם כאלה, אבל כיום, ישנם לא מעט מקרים בהם בני זוג חיים יחד מספר שנים, מולידים ילדים משותפים, ורק לאחר מכן, מסיבות שונות, מחליטים למסד את הקשר בצורה פורמאלית ולהינשא.

 

סייגים לתקפותו ולכשירותו של הסכם ממון

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף רשמי, עליו לקבל אישור פורמאלי לכך, בין אם על ידי בית המשפט ובין אם על ידי נוטריון. חשוב לדעת, כי הסכם ממון שאינו מאושר באחת מהדרכים הללו אינו תקף, ובמקרה של גירושים יהיה קל מאד לצד המעוניין בכך לערער ולטעון שהוא אינו מחייב אותו. ניתן לערער על כלל הסכם הממון או על חלקים מסוימים בו בעילות אפשריות של פגמים שנפלו בכריתת החוזה, בגין חוסר בתום-לב של אחד מהצדדים, בשל אי-גילוי והסתרה של נכסים מסוימים, בשל חוסר ייצוג של עו”ד וכד’. כל אחת מהעילות הללו מדגישה את הצורך בעריכת הסכם ממון לפני נישואים ע”י עורך דין המתמחה בכך!

 

 

מקורות מידע (משמשים לסימוכין בלבד, המידע אינו מועתק מהם!:)

https://www.amitvered.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F/

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D

https://ygoldlaw.co.il/inheritance-lawyer/financial-agreement/